วิธีลบบัญชี reseller ใน DirectAdmin

Delete user reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบบัญชี reseller ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Resellers ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี reseller ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี reseller ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ CONFIRM

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบบัญชี reseller ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles