วิธีปิดการใช้งานปลั๊กอินใน WordPress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถปิดการใช้งานปลั๊กอินที่ไม่ได้มีการใช้งานอยู่ได้ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการปิดการใช้งานปลั๊กอิน

คลิกที่ Plugins

กรณีปิดการใช้งานปลั๊กอินทีละปลั๊กอิน

คลิกที่ Deactivate ที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว

กรณีปิดการใช้งานปลั๊กอินทีละหลายปลั๊กอิน

ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน

เลือก action เป็น Deactivate จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles