วิธีสร้างปุ่มยอมรับ cookie ให้กับเว็บไซต์ WordPress ด้วยปลั๊กอิน Cookie Notice

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถสร้างปุ่มยอมรับ cookie ในการขอเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอิน Cookie Notice ให้ดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวให้เรียบร้อยเสียก่อน

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการตั้งค่า

คลิกที่ Cookies

กำหนดการตั้งค่าปุ่ม cookie ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save Changes

 • Message – กำหนดข้อความแจ้งเตือนการใช้งาน cookie ที่ต้องการให้แสดง
 • Button text – กำหนดข้อความของปุ่มยอมรับการใช้งาน cookie
 • Privacy policy – กำหนดว่าต้องการเพิ่มปุ่มที่ลิงก์ไปยังหน้า Privacy Policy ของเว็บไซต์หรือไม่
 • Refuse consent – กำหนดว่าต้องการให้สามารถปฏิเสธการใช้งาน cookie ได้หรือไม่
 • Revoke consent – กำหนดว่าต้องการให้สามารถคืนสิทธิ์การใช้งาน cookie ได้หรือไม่
 • Reloading – กำหนดว่าต้องการให้ refresh หน้าเว็บหลังจากยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งาน cookie หรือไม่
 • On scroll – กำหนดว่าต้องการให้สามารถยอมรับการใช้งาน cookie ด้วยการ scroll หน้าเว็บได้หรือไม่
 • On click – กำหนดว่าต้องการให้สามารถยอมรับการใช้งาน cookie ด้วยการคลิกที่ส่วนไหนของหน้าเว็บก็ได้หรือไม่
 • Accepted expiry – เลือกระยะเวลาจัดเก็บ cookie เมื่อผู้ใช้ยอมรับการใช้งาน cookie
 • Rejected expiry – เลือกระยะเวลาจัดเก็บ cookie เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธการใช้งาน cookie
 • Position – เลือกตำแหน่งที่จะให้แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งาน cookie
 • Animation – เลือก animation ของหน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งาน cookie ที่ต้องการให้แสดง
 • Colors – กำหนดสีของปุ่มยอมรับ cookie ที่จะให้แสดง
  • Text color – เลือกสีของข้อความ
  • Button color – เลือกสีของปุ่ม
  • Bar color – เลือกสีของแถบแจ้งเตือน
  • Bar opacity – กำหนดความชัดของแถบแจ้งเตือน

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแสดงผลของปุ่มยอมรับ cookie ได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวเองดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles