วิธียกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี reseller ใน DirectAdmin

Unsuspend user reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี reseller ที่ได้ระงับการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Resellers ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี reseller ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Unsuspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี reseller ที่เลือกแล้ว (ไอคอน suspend อยู่ที่หลังชื่อของบัญชี reseller ที่ถูกระงับการใช้งานจะหายไปดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles