วิธีส่งข้อความไปยังบัญชี reseller ใน DirectAdmin

Send Message user reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถส่งข้อความไปยังบัญชี reseller ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Resellers ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี reseller ที่ต้องการส่งข้อความ

คลิกที่ Send a Message

กำหนดรายละเอียดของข้อความที่ต้องการส่ง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SEND MESSAGE

  • Subject – กำหนดหัวข้อของข้อความที่ต้องการส่ง
  • Message – กรอกเนื้อหาของข้อความที่ต้องการส่ง
  • E-mail Only – หากต้องการให้ส่งข้อความไปที่เฉพาะอีเมล ให้ติ๊กถูกที่ E-mail Only

ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งข้อความไปยังบัญชี reseller ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles