วิธีปรับขนาดรูปที่อัปโหลดไปยัง Media Library ใน WordPress

Edit scale image upload Media Library WordPress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress ที่ได้มีการอัปโหลดรูปไปยัง Media Library แล้วต้องการที่จะปรับขนาดของรูปที่เคยได้อัปโหลดไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Media

คลิกรูปที่ต้องการปรับขนาด

คลิกที่ Edit Image

คลิกที่ Scale

กำหนดขนาดของรูปที่ต้องการปรับขนาด จากนั้นคลิกที่ Scale

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขรูปดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles