วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี reseller ใน DirectAdmin

Change password user reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี reseller ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Resellers ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่บัญชี reseller ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกที่ Change [ชื่อบัญชี reseller]’s password

กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี reseller ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles