วิธีสร้าง reseller package ใน DirectAdmin

Create reseller package DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถสร้าง package สำหรับบัญชี reseller ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ CREATE

กำหนดค่าของ reseller package ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้กำหนดชื่อของ package จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง reseller package ดังกล่าวขึ้นแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles