วิธีแก้ไข reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถแก้ไขข้อมูลของ reseller package ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ reseller package ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลของ reseller package ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ MODIFY

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลของ reseller package ดังกล่าวแล้ว (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการแก้ไข Disk Usage ของ NewPackage จาก 1000 MB เป็น 2 GB)

Was this article helpful?

Related Articles