วิธี export user package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ export ข้อมูลของ user package ไว้ใช้ในการ import ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ user package ที่ต้องการ export

คลิกที่ Export

ระบบจะแสดงข้อมูลของ user package ดังกล่าวขึ้นมา ให้จดหรือคัดลอกข้อมูลส่วนนี้ไว้ (ใช้ในการ import package ต่อไป) จากนั้นคลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles