วิธี import user package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller สามารถ import ข้อมูลของ user package ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ IMPORT PACKAGES

กรอกข้อมูลของ user package ที่ได้คัดลอกมาจากการ export จากนั้นคลิกที่ IMPORT

ระบบจะดำเนินการ import user package เข้ามาดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles