วิธีเปลี่ยนชื่อ reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยนชื่อ reseller package ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ใน reseller package ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

กำหนดชื่อของ reseller package ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนชื่อ reseller package ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ reseller package จาก NewPackage เป็น FirstPackage)

Was this article helpful?

Related Articles