วิธีติดตั้ง Nginx บน CentOS 8

เพื่อแสดงหน้าเว็บแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เราจะใช้ Nginx ซึ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ตัวจัดการแพ็คเกจ dnf ซึ่งเป็นตัวจัดการแพ็คเกจเริ่มต้นใหม่บน CentOS 8 เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ก่อนอื่นให้เปิดหน้าต่าง terminal ของโปรแกรมขึ้นมา ในที่นี้ทางเราใช้ผ่านโปรแกรม Putty

ติดตั้งแพ็คเกจ nginx ด้วยคำสั่ง

sudo dnf install nginx

หลังจากนั้น ให้พิมพ์ y เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการติดตั้ง nginx

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานและเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์

sudo systemctl start nginx

ในกรณีที่ได้เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ไฟร์วอลล์ตามคู่มือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น ของเรา จะต้องทำการอนุญาตการเชื่อมต่อกับ Nginx คำสั่งต่อไปนี้จะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ HTTP อย่างถาวร ซึ่งทำงานบนพอร์ต 80 ตามค่าเริ่มต้น

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http

เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สามารถเรียกใช้คำสั่ง

sudo firewall-cmd --permanent --list-all

จะเห็นผลลัพธ์ดังนี้

เราจะต้องใช้คำสั่ง reload การกำหนดค่าไฟร์วอลล์อีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

sudo firewall-cmd --reload

Was this article helpful?

Related Articles