วิธีคัดลอก reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถคัดลอก reseller package ที่ได้สร้างไว้มาเป็น reseller package ใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่ reseller package ที่ต้องการคัดลอก

คลิกที่ Copy

กำหนดชื่อใหม่ของ reseller package ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้คัดลอก reseller package ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการคัดลอก FirstPackage มาเป็น SecondPackage)

Was this article helpful?

Related Articles