วิธีเพิ่ม nameserver ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม nameserver ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ : ก่อนที่จะเพิ่ม nameserver ใหม่ หากมี nameserver เดิมอยู่ก่อนแล้ว ให้ทำการลบ nameserver เดิมออกก่อน

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ DNS ในโดเมนที่ต้องการเพิ่ม nameserver

คลิกที่ Add Record

เลือก Record type เป็น NS ตามด้วยกำหนด nameserver ที่ต้องการใน IP address จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าค่า DNS ที่เพิ่มยังไม่ได้ถูกบันทึก ให้คลิกที่ Update เพื่อบันทึกการเพิ่มค่า DNS ดังกล่าว

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกค่า DNS ที่ได้ทำการเพิ่มแล้วดังภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ : nameserver จะใช้งานได้หลังจากที่เพิ่มไปแล้วประมาฯณ 4-48 ชม.

Was this article helpful?

Related Articles