วิธี import reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ import reseller package ที่ได้ทำการ export เอาไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ Import Packages

ระบบจะแสดงหน้าต่าง IMPORT PACKAGES ขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลของ reseller package ที่ได้คัดลอกมาจากการ export ลงไป จากนั้นคลิกที่ IMPORT

ระบบจะแจ้งว่าได้ import ข้อมูลของ reseller package แล้วดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles