วิธีลบ reseller package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบ reseller package ที่ไม่ต้องการแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ reseller package ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ reseller package ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบ reseller package ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles