วิธีส่งข้อความไปยังบัญชี user ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถส่งข้อความไปยังบัญชี user ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี user ที่ต้องการส่งข้อความ

คลิกที่ Send a Message

กำหนดรายละเอียดของข้อความที่ต้องการส่ง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SEND MESSAGE

  • Subject – กำหนดหัวข้อของข้อความที่ต้องการส่ง
  • Message – กรอกเนื้อหาของข้อความที่ต้องการส่ง
  • E-mail Only – หากต้องการให้ส่งข้อความไปที่เฉพาะอีเมล ให้ติ๊กถูกที่ E-mail Only

ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งข้อความไปยังบัญชี user ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles