วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อผู้รับเปิดอ่าน E-Mail ใน Microsoft Outlook

เป็นการตั้งค่าให้ Microsoft Outlook ตรวจสอบ E-mail ที่ส่งผ่าน Mail Server ว่าผู้รับได้ทำการเปิดอ่านแล้วหรือยัง และส่ง E-mail แจ้งเตือนมายัง E-mail ของคุณ โดยสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ดังนี้

1. เลือกเมนู File ที่หน้าแรกของ Microsoft Outlook จากนั้นคลิกที่ Options

2. ที่หน้าต่าง Outlook Options ทำการเลือกเมนู Mail ทางด้านซ้าย

3. จากนั้นในส่วนของ Tracking ให้ติ๊กถูกทั้ง 2 ช่อง ตามภาพ และคลิก OK

 

Was this article helpful?

Related Articles