วิธียกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี user ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี user ที่ได้ระงับการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี user ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Unsuspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี user ที่เลือกแล้ว (ไอคอน suspend ที่อยู่หลังชื่อของบัญชี user ที่ถูกระงับการใช้งานจะหายไปดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles