วิธีเปลี่ยน package ของบัญชี user ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยน package ของบัญชี user ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี user ที่ต้องการเปลี่ยน package

คลิกที่ Change Package

เลือก package ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ CHANGE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยน package ของบัญชี user ที่เลือกแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็น package ของบัญชี user johny จาก FirstPackage เป็น SecondPackage)

Was this article helpful?

Related Articles