วิธีเปลี่ยน IP server ของบัญชี user ใน DirectAdmin

change ip server account directadmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยน IP server ของบัญชี user ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี user ที่ต้องการเปลี่ยน IP server

คลิกที่ Change IP

เลือก IP server ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ CHANGE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยน IP server ของบัญชี user ที่เลือกแล้ว (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยน IP server ของบัญชี user johny จาก 123.123.123.123 เป็น 111.222.333.123)

Was this article helpful?

Related Articles