วิธี login เข้าใช้งาน DirectAdmin ด้วยบัญชี user อื่น

สำหรับผู้ที่ต้องการ login เข้าใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ด้วยบัญชี user อื่น สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยน IP server ของบัญชี user ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่บัญชี user ที่ต้องการ login

คลิกที่ Login as [ชื่อบัญชี user]

ระบบจะทำการ login เข้า DirectAdmin ด้วยบัญชี user ที่เลือก ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles