วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี user ใน DirectAdmin

Change password my users account DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี user ที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่บัญชี user ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกที่ Change password

กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี user ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles