วิธีการ Recall email ใน Microsoft 365

Recall email หมายถึง การเรียกอีเมลคืน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ดึงอีเมลที่ส่งไปแล้วกลับมา เพื่อไม่ให้ผู้รับเห็นอีเมลฉบับที่ส่งไป ซึ่งการที่จะทำการ recall mail นี้จะทำเมื่ออีเมลไปผิดคน หรือเนื้อหาอีเมลยังเขียนไม่เสร็จ ไม่สมบูรณ์ และผู้ส่งไม่ต้องการให้ผู้รับเห็นอีเมลฉบับนั้น

หมายเหตุ -วิธีนี้จะทำในกรณีที่เพิ่งส่งอีเมลนะคะ หากส่งนานแล้วจะไม่สามารถทำได้

ใน Microsoft 365 นั้นก็มีการ Recall email เหมือนกัน แต่ก่อนอื่นจะต้องไปตั้งกำหนดเวลาในการยกเลิก Recall email ก่อน โดยสามารถเข้าไปกำหนดเวลาในยกเลิกก่อน โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

Login เข้าสู่ Outlook บนเว็บไซต์ โดยพิมพ์ URL: https://www.office.com/ จากนั้นคลิกที่ Sign in

recall-mail-microsoft-365-001

จากนั้นใส่ชื่อบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นคลิกปุ่ม Next

recall-mail-microsoft-365-002

ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

recall-mail-microsoft-365-003-1

ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ icon Outlook icon-outlook

recall-mail-microsoft-365-004

คลิกที่ Settings settings-outlook

recall-mail-microsoft-365-005-1

ที่ Settings คลิกที่ Mail -> Compose and reply

recall-mail-microsoft-365-006-1

เลื่อนลงมาจนพบกับหัวข้อ Undo Send จากนั้นเลื่อนมาทางซ้ายโดยสามารถกำหนดเวลาในการยกเลิกได้ ซึ่งสูงสุดคือ 10 วินาที
จากนั้นกดปุ่ม Save

recall-mail-microsoft-365-007

วิธีการ Recall email หรือยกเลิกการส่งอีเมล

เมื่อทำการตั้งเวลาในการ Recall email เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาดูวิธีการยกเลิกการส่งอีเมล ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

ที่ Inbox ให้เลือก Sent Items จากนั้นคลิกจดหมายทีี่ต้องการ ดังภาพ

recall-mail-microsoft-365-008-1

คลิกที่ More actions ดังภาพ

เลื่อนลงมาจนพบคลิกที่เมนู Advanced actions แล้วคลิกที่ Recall message

ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “การเรียกคืนข้อความนี้จะลบออกจากกล่องจดหมายของผู้รับทั้งหมด คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่?” หากต้องการให้กดปุ่ม OK แต่ถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Cancel

ในตัวอย่างนี้ต้องการเรียกคืนอีเมล ให้กดที่ปุ่ม OK

recall-mail-microsoft-365-011

ระบบจะส่งรายงานหรือ Report แจ้งการเรียกคืนอีเมล หรือ Recall email มาให้ใน Inbox โดยสามารถเข้าไปดูรายงานได้ที่
inbox แล้วเลือกอีเมลที่หัวข้อ Message Recall Report for message: “recall email”

recall-mail-microsoft-365-012

ในจดหมายคลิกที่ข้อความ View Message Recall Report เพื่อดูสถานะการเรียกคืน หรือ Recall

recall-mail-microsoft-365-013

เมื่อระบบทำการ Recall email สำเร็จ จะแสดงข้อความดังภาพ

recall-mail-microsoft-365-014

Was this article helpful?

Related Articles