วิธีลบบัญชี user ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบบัญชี user ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ My Users ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี user ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี user ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบบัญชี user ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles