วิธีลบบัญชี administrator ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถลบบัญชี administrator ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี administrator ขึ้นมา ให้คลิกที่ CONFIRM

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ CLOSE เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles