วิธีตัดขนาดของรูปที่อัปโหลดไปยัง Media Library ใน WordPress

Crop image upload Media Library WordPress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress ที่ได้มีการอัปโหลดรูปไปยัง Media Library แล้วต้องการที่จะตัดขนาดของรูปที่เคยได้อัปโหลดไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Media

คลิกรูปที่ต้องการตัดขนาดรูป

คลิกที่ Edit Image

คลิกที่ Crop

ตัดขนาดรูปตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Apply Crop

ระบบจะทำการตัดขนาดรูปตามที่ได้กำหนดไว้ ให้คลิกที่ Save Edits เพื่อบันทึกการแก้ไขรูป

ระบบจะทำการบันทึกการแก้ไขรูปตามที่ได้กำหนดไว้

Was this article helpful?

Related Articles