วิธีระงับการใช้งานบัญชี administrator ใน DirectAdmin

Suspend user administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถระงับการใช้งานบัญชี administrator ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspend

ระบุรายละเอียดการระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่เลือก เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SUSPEND

 • Reason – เลือกเหตุผลที่ต้องการระงับการใช้งานผู้ใช้
  • None – ไม่มี
  • Abuse – การใช้งานในทางที่ผิด
  • Billing Issue – ปัญหาการเรียกเก็บเงิน
  • Inactive – ไม่มีการใช้งาน
  • Other – อื่นๆ
  • Spam – การสแปม
  • User Bandwidth – การรับส่งข้อมูลของผู้ใช้
  • User Quota – โควตาของผู้ใช้
 • Details – ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการระงับการใช้งานผู้ใช้

ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว โดยจะมีไอคอน suspended แสดงที่ท้ายบัญชี administrator ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles