วิธีกำหนดเวลา backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน DirectAdmin

Manage Schedule User Backups reseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller สามารถกำหนดเวลา backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tools

backup-data-directadmin-reseller-level-01

คลิกที่ SCHEDULE

กำหนดหนดรายละเอียดการ backup ข้อมูลที่ต้องการตั้ง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP

คลิกที่ On Schedule

กำหนดช่วงเวลาที่ให้เริ่ม backup ข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP

  • Minute – กำหนดเวลา (นาที) ที่จะให้ทำการ backup
  • Hour – กำหนดเวลา (ชั่วโมง) ที่จะให้ทำการ backup
  • Day of Month – กำหนดวันที่ (1-31) ที่จะให้ทำการ backup
  • Month – กำหนดเดือนที่จะให้ทำการ backup โดยระบุเป็นตัวเลข (1-12)
  • Day of Week – กำหนดวันที่จะให้ทำการ backup โดยระบุเป็นตัวเลข 0-7 (0, 7 = วันอาทิตย์)

เลือกการจัดเก็บข้อมูล backup เป็น Local และกำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิกที่ SCHEDULE

ระบบจะเพิ่มกำหนดการ backup ดังกล่าวไปยังคิว

Was this article helpful?

Related Articles