วิธีการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับป้องกันไวรัสประเภทสปายแวร์ และมัลแวร์ โดยโปรแกรมจะทำการสแกนเพื่อตรวจสอบสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณทันทีเมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ได้ที่เว็บไซต์ https://www.malwarebytes.org/ โดย เลือกที่เมนู Free Version Download

2. เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ไฟล์ mbam-setup-2.0.2.1012.exe ดังภาพ จากนั้น รันไฟล์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

3. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง

4. เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมการติดตั้ง คลิก Next

5. คลิก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลง และคลิก Next

6. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next

7. เลือกติดตั้ง Shortcuts ที่โฟลเดอร์ Start Manu หากไม่ต้องการให้ติ๊ก don’t create a Start Manu folder จากนั้นคลิก Next

8. ติ๊กเลือก Create a desktop icon หากต้องการสร้างไอคอนที่หน้า Desktop และคลิก Next

9. เข้าสู่หน้าต่าง พร้อมสำหรับการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware และคลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

10. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware

11. การติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes Anti-Malware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้คุณติ๊กเลือกเฉพาะ Launch Malwarebytes Anti-Malware เท่านั้น จากนั้นคลิก Finish เพื่อจบการติดตั้งโปรแกรม

12. โปรแกรม Malwarebytes จะถูกเปิดขึ้น และทำการอัพเดรตเวอร์ชั่นฐานข้อมูลไวรัสอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นให้คุณคลิก Scan Now

13. โปรแกรมจะทำการสแกนสปายแวร์ หรือมัลแวร์บนเครื่องของคุณ

14. โปรแกรมจะแสดงรายการที่ตรวจพบ และคลิก Apple Actions

15. สปายแวร์ หรือมัลแวร์ที่ตรวจพบจะถูกลบออก ให้คุณคลิก Yes ระบบจะดำเนินการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles