วิธีแก้ไข user package ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถแก้ไขข้อมูลของ user package ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage Reseller Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ user package ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลของ user package ที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลของ reseller package ดังกล่าวแล้ว (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการแก้ไข Disk Usage ของ NewPackage จาก 1000 MB เป็น Unlimited)

Was this article helpful?

Related Articles