วิธีเพิ่มโดเมน/ประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

Add domain file type hotlink protection DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเพิ่มโดเมนหรือประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

กรอกโดเมนที่ต้องการทำ hotlink protection จากนั้นคลิกที่ Add

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มโดเมนดังกล่าวไว้ใน hotlink protection แล้ว

วิธีเพิ่มประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection

กรอกนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการทำ hotlink protection ในหัวข้อ Protected file types จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มนามสกุลของไฟล์ดังกล่าวไว้ใน hotlink protection แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles