วิธีเปลี่ยนชื่อ user package ใน DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปลี่ยนชื่อของ user package ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ใน user package ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

กำหนดชื่อของ user package ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้เปลี่ยนชื่อ user package ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนชื่อ user package จาก FirstPackage เป็น LimitedPackage)

Was this article helpful?

Related Articles