วิธี export user package ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ export user package ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่ user package ที่ต้องการ export

คลิกที่ Export

ระบบจะแสดงข้อมูลของ user package ที่เลือก ให้คัดลอกข้อมูลดังกล่าวไว้ จากนั้นคลิกที่ X

Was this article helpful?

Related Articles