วิธีเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ที่ถูกระงับการใช้งานหรือปิดการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปิดการใช้งานโดเมน

ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการเปิดใช้งาน

คลิกที่ Set Status

คลิกที่ Active

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งานโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยไอคอน disabled หรือ suspended ที่หน้าชื่อโดเมนจะหายไปดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles