วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างหรือเพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Show All Users ในหมวด Account Manager

ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้สร้างหรือเพิ่มไว้ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles