วิธีแก้ไข admin message ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถแก้ไข admin message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลของบัญชี administrator ที่สร้างได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create Administrator ในหมวด Account Manager

คลิกที่ EDIT ADMIN MESSAGE

ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไข admin message ขึ้นมา โดยสามารถแก้ไขหัวข้อของ admin message ได้ในหัวข้อ Subject และสามารถแก้ไขข้อความของ admin message ได้ในหัวข้อ Message เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไข admin message แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles