วิธี reset admin message ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ reset admin message ที่ได้ทำการแก้ไขไว้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create Administrator ในหมวด Account Manager

คลิกที่ EDIT ADMIN MESSAGE

ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไข admin message ขึ้นมา ให้คลิกที่ RESET

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ reset admin message กลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles