วิธีแก้ไข reseller message ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถแก้ไข reseller message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลของบัญชี reseller ที่สร้างได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create Reseller ในหมวด Account Manager

คลิกที่ EDIT RESELLER MESSAGE

ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไข reseller message ขึ้นมา โดยสามารถแก้ไขหัวข้อของ reseller message ได้ในหัวข้อ Subject และสามารถแก้ไขข้อความของ reseller message ได้ในหัวข้อ Message เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไข reseller message แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles