วิธี reset reseller message ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ reset reseller message ที่ได้ทำการแก้ไขไว้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Create Reseller ในหมวด Account Manager

คลิกที่ EDIT RESELLER MESSAGE

ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไข reseller message ขึ้นมา ให้คลิกที่ RESET

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ reset reseller message กลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles