วิธีแก้ไข user message สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถแก้ไข user message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อมูลของบัญชี user ที่สร้างได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

แก้ไขข้อมูลของ user message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • Subject – แก้ไขหัวข้อของ user message ตามที่ต้องการ
  • Message – แก้ไขข้อความของ user message ตามที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไข user message แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles