วิธีกำหนดเวลาล้างข้อมูล Spambox/Trash ใน DirectAdmin

E-mail setting Spambox Trash data DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถกำหนดเวลาล้างข้อมูลที่อยู่ใน Spambox หรือ Trash ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Administrator Settings ในหมวด Server Manager

คลิกที่แท็บ E-mail Settings

กำหนดเวลา (หน่วยเป็นวัน) ที่ต้องการให้ล้างข้อมูล spambox/ถังขยะ ในหัวข้อ Purge Spambox / Trash data after (days) จากนั้นคลิกที่ SAVE (ในค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดเป็น 60 วัน)

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการกำหนดให้ล้างข้อมูล Spambox/Trash หลังจาก 60 วัน เป็น 30 วัน)

Was this article helpful?

Related Articles