วิธีสั่งให้รายการ backup ที่ตั้งไว้ทำงานทันทีใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ที่ได้มีการกำหนดเวลาการ backup ข้อมูลไว้ หากต้องการให้รายการ backup ที่ตั้งไว้ทำงานในทันทีสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ + ในรายการ backup ที่ต้องการให้ทำงานทันที

คลิกที่ Run Now

ระบบจะแจ้งว่าได้สั่งให้รายการ backup ที่เลือกทำงานแล้ว

เมื่อระบบทำการ backup ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแสดงการแจ้งเตือนที่ไอคอนของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบทำการ backup ข้อมูลสำเร็จแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles