วิธีลบรายการ backup ที่ตั้งไว้สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถลบรายการ backup ที่ไม่ต้องการแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ + ในรายการ backup ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบรายการ backup ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ CONFIRM

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบรายการ backup ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles