วิธีแก้ไข suspension message สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถแก้ไข suspension message ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงการระงับการใช้งานบัญชีที่สร้างได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

แก้ไขข้อมูลของ suspension message ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

  • User Level – เลือกระดับของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข suspension message
  • Subject – แก้ไขหัวข้อของ suspension message ตามที่ต้องการ
  • Message – แก้ไขข้อความของ suspension message ตามที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขของ suspension message ดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไข suspension message จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

Was this article helpful?

Related Articles