วิธี reset suspension message สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถ reset suspension message ที่ได้แก้ไขกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Edit User Message ในหมวด Account Manager

เลือกระดับของผู้ใช้ที่ต้องการ reset suspension message ในหัวข้อ User Level จากนั้นคลิกที่ RESET

ระบบจะแจ้งว่าได้ reset suspension message กลับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว (suspension message จะยังไม่ reset ในทันที ให้ผู้ใช้ refresh หน้าเว็บก่อน suspension message ถึงจะกลับไปแสดงเป็นค่าเริ่มต้น)

Was this article helpful?

Related Articles