วิธีคัดลอกรายการ backup ที่ตั้งไว้สำหรับ reseller ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller หากต้องการตั้งกำหนดการ backup ใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกับรายการ backup ที่มีอยู่ก่อนแล้ว สามารถคัดลอกรายการ backup ดังกล่าวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tools

คลิกที่ + ในรายการ backup ที่ต้องการตัดลอก

คลิกที่ Duplicate

ระบบจะแจ้งว่าได้คัดลอกรายการ backup ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles