วิธีตั้งค่าการ backup/restore สำหรับ admin ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ admin สามารถตั้งค่าการ backup/restore ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิก Admin Backup/Transfer ในหมวด Admin Tools

คลิกที่ Backup/Restore Settings

กำหนดการตั้งค่า backup/restore ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SAVE

 • Send a message when a backup has finished – หากต้องการให้ส่งข้อความหลังจาก backup เสร็จแล้ว ให้ติ๊กถูกที่ Send a message when a backup has finished
 • เลือกการ restore ข้อมูลด้วย NameServer ที่ต้องการ
  ◦ Restore with local NameServers – restore จาก local NameServers
  ◦ Use NS values from backup – restore ด้วย NameServer จาก backup
 • เลือกการ restore ข้อมูลด้วยค่า SPF ที่ต้องการ
  ◦ Restore with SPF values from backup – restore ด้วยค่า SPF จาก backup
  ◦ Use local SPF values – restore จาก local SPF
 • On restore, check for domain conflict in domainowners file, rather than the named.conf, or remote named.conf files – หากต้องการให้ตรวจสอบความขัดแย้งของโดเมนในไฟล์เจ้าของโดเมน แทนการตรวจสอบไฟล์ named.conf ให้ติ๊กถูกที่ On restore, check for domain conflict in domainowners file, rather than the named.conf, or remote named.conf files
 • directadmin.conf values – กำหนดค่าของไฟล์ directadmin.conf ที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่า backup/restore แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles