วิธีลบบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบบัญชี customer ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

ติ๊กถูกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี customer ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles