วิธีระงับการใช้งานบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถระงับการใช้งานบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

ติ๊กถูกที่บัญชี customer ที่ต้องการ suspend

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ suspend บัญชี customer ดังกล่าวแล้ว (ไอคอน active ที่หน้าบัญชี customer จะเปลี่ยนเป็นไอคอน suspend ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles